ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΞΓ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟ, ΚΟ ΝΤΕΛΕΖΟ

Επιθυμώ επίσκεψη και έλεγχο του επαγγελματικού μου χώρου που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

(ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Συμπληρώσετε με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα πεδία της φόρμας .