ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΞΓ

MOCK INTERVIEWS-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εξεταστική Περίοδος: ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Mock Interviews: Σάββατο, 19 ή Κυριακή, 20 Νοεμβρίου

Δήλωση Συμμετοχής: ΕΩΣ 29/3

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών και Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, των γονέων τους και των καθηγητών του Κέντρου σας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους σε MOCK INTERVIEWS – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-  ΟΜΙΛΙΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών σας για τις εξετάσεις. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για 6 μήνες. Τα υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία, τα οποία μπορούν να ασκήσουν στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών και Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην ταχυδρομική διεύθυνση Ακαδημίας 98-100, Αθήνα υπόψη DPO ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected] καθώς και, εφόσον δεν ικανοποιηθεί το δικαίωμά τους, να ασκήσουν προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).