ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟ - ΠΑΘΟΛΟΓΟ

Συμπληρώσετε με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα πεδία της φόρμας .

Γνωρίζω ότι ο Σύνδεσμος EUROPALSO προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συμπληρώνω ή επισυνάπτω στην παρούσα με σκοπό τον καθορισμό προσωπικού ραντεβού για εξέτασή μου από τους συνεργαζόμενους με αυτόν γιατρούς (παθολόγο - ψυχίατρο).
Γνωρίζω, επίσης, ότι διαθέτω ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία ή και άρσης της συγκατάθεσης μου, τα οποία μπορώ να ασκήσω στον Σύνδεσμο EUROPALSO στην ταχυδρομική διεύθυνση Ακαδημίας 98-100, Αθήνα υπόψη DPO ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] καθώς και, εφόσον δεν ικανοποιηθεί το δικαίωμα μου, προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).